[CITA LIBRO 2007] «L’electricitat a Catalunya. De 1875 a 1935»

[CITA LIBRO] ALAYO I MANUBENS, Joan Carles (2007): L’electricitat a Catalunya. De 1875 a 1935. Lleida, Pagès editors [2007.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [p. 922]

02 [CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (2006): «Josep Mansana Terrés (1857-1934)». En Cabana, Francesc (dir.): Cien empresarios catalanes. Madrid: Lid Editorial, pp. 220-228. [2006.12.20] [p. 922]