ARTICLE REVISTA. La Fundació Gas Natural promou un estudi sobre el periodisme del medi ambient a Espanya [Informació i Debat]

Medi Ambient [2009.02.24]2009.02.24.INDE.COAC.La FGN promou un estudi sobre el periodisme del medi ambient

Pere-A. Fàbregas (2009): La Fundació Gas Natural promou un estudi sobre el periodisme del medi ambient a Espanya

Revista INDE (Informació i Debat) Col.legi.d’Arquitectes de Catalunya (COAC) (febrer / març 2009), Barcelona, p. 24/26

ARXIUS: 2009.02.24.INDe.COAC.La FGN promou un estudi sobre periodisme del medi ambient