[CITA ENCICLOPEDIA 2015] «Josep Roura i Estrada»

[CITA ENCICLOPEDIA] VIQUIPÈDIA (2015): «Josep Roura i Estrada», 5 p. [2015.12.17]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [p. 5]