[CITA LIBRO 2009] «La ciencia en la historia dels Països Catalans»

[CITA LIBRO] VERNET, Joan i PÁRES, Ramon (dirs.) ( 2009): «La ciencia en la historia dels Països Catalans». València: Institut d’Estudis Catalans / Universitat de València, 3 vol. (2004-2009) [2009.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [vol. III, p. 352]

[CITA TESIS 2009] «Un model d’empresa energètica local: “Gas Reusense” 1854-1969). Memòria de la indústria del gas a Reus. La producció de gas a partir de la destil.lació d’hulla, la implantació elèctrica a la ciutat i els derivats del petroli»

[CITA TESIS] MOYANO, Florenti (2009): Un model d’empresa energètica local: “Gas Reusense” 1854-1969). Memòria de la indústria del gas a Reus. La producció de gas a partir de la destil.lació d’hulla, la implantació elèctrica a la ciutat i els derivats del petroli. Tesis Doctoral Universitat Rovira i Virgili (URV). Facultat de Lletres.Tarragona [2009.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [p. 52, 585]

[CITA MONOGRAFÍA 2009] «Fundación Gas Natural. 15 años de trabajo en Argentina»

[CITA MONOGRAFÍA] FUNDACIÓN GAS NATURAL (2009): Fundación Gas Natural. 15 años de trabajo en Argentina. Buenos Aires: Fundación Gas Natural [2009.06.30]

01

[CITA TEXTUAL] «[Carta de Horacio Cristiani, presidente de Gas Natural BAN] Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los que han hecho posible esta realidad de la Fundación en Argentina. En primer lugar al Sr. Pedro-A Fábregas, Director General de la Fundación, quien desde Barcelona nos brindó un apoyo permanente para las iniciativas desde aquí emprendidas […]» [p. 5, imagen p. 19]

[CITA LIBRO 2009] «Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: Ciència i Tècnica per a la Indústria i el Comerç (1769-1851)»

[CITA LIBRO] BARCA SALOM, Francesc X.; BERNAT, Pasqual; PONT I ESTRADERA, Maria, PUIG-PLA, Carles (coord.)(2009): Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: Ciència i Tècnica per a la Indústria i el Comerç (1769-1851). Barcelona: Cambra de Comerç deBarcelona. [2009.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científico catalán del siglo XIX: José Roura Estrada, enseñanzas técnicas y alumbrado de gas en la modernización del país. Prólogo de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.60] [p. 345]