[CITA LIBRO 2009] «La ciencia en la historia dels Països Catalans»

[CITA LIBRO] VERNET, Joan i PÁRES, Ramon (dirs.) ( 2009): «La ciencia en la historia dels Països Catalans». València: Institut d’Estudis Catalans / Universitat de València, 3 vol. (2004-2009) [2009.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [vol. III, p. 352]