[CITA REVISTA 2012] «Cien años de análisis de las aguas mineromedicinales»

[CITA REVISTA] ARMIJO CASTRO, Francisco (2012): «Cien años de análisis de las aguas mineromedicinales». Revista Balnea (UCM) nº 5 (2012), Madrid, pp. 1/361 [2012.01.01]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [pp. 135, 156, 159, 161, 234, 261, 312]

ENTRADA ENCICLOPEDIA. Josep Mansana i Terrés [Diccionario Biográfico Español]

Historia Gas [2012.00.00.b]2012.00.00.b.Josep Mansana i Terres.RAH

Pere-A. Fàbregas (2012): Josep Mansana i Terrés en Real Academia de la Historia:  Diccionario Biográfico Español, volumen XXXII

Real Academia de la Historia, Madrid, volumen XXXII, p.123. ISBN 978-84-96849-84. Obra completa (2009, 50 volúmenes) ISBN 978-84-96849-56-3 

ARCHIVOS: 2012.00.00.b.Josep Mansana i Terres.RAH

ENTRADA ENCICLOPEDIA. Josep Mansana i Dordán [Diccionario Biográfico Español]

Historia Gas [2012.00.00.a]2012.00.00.a.Josep Mansana i Dordan.RAH

Pere-A. Fàbregas (2012): Josep Mansana i Dordán en Real Academia de la Historia:  Diccionario Biográfico Español, volumen XXXII

Real Academia de la Historia, Madrid, volumen XXXII, p.122/123. ISBN 978-84-96849-88-4. Obra completa (2009, 50 volúmenes) ISBN 978-84-96849-56-3 

ARCHIVOS: 2012.00.00.a.Josep Mansana i Dordan.RAH