[CITA REVISTA 2012] «Cien años de análisis de las aguas mineromedicinales»

[CITA REVISTA] ARMIJO CASTRO, Francisco (2012): «Cien años de análisis de las aguas mineromedicinales». Revista Balnea (UCM) nº 5 (2012), Madrid, pp. 1/361 [2012.01.01]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [pp. 135, 156, 159, 161, 234, 261, 312]